Wie zitten achter de website van sexmoment.nl

alles over sexmoment.nl

Mocht je willen weten wie er achter de website sexmoment zitten dan vertellen wij jou dit graag! Wij zijn een team van enthousiaste adult webmasters die begonnen zijn in 2007 met het maken van verschillende sites voor boven de 18 jaar oud.

Rond het jaar 2007 zijn er veel webmasters over gegaan naar adult sites dit omdat er een grote behoefde naar was, toen der tijd waren de meest gezochte zoekwoorden op het internet neuken, sex en porno omdat het eigenlijk nog een beetje taboe was op het internet allemaal.

Wij van sexmoment.nl als oude rotten in het vak zijn tot vandaag de dag nog zeer actief in de sex omdat wij het nog steeds leuk vinden om een bepaalde doelgroep op internet te kunnen bereiken en voorzien in hun behoefde. Wij merken wel dat het allemaal een stukje minder is geworden dan in het 2007 maar! De sex zoek behoefde bestaat duidelijk nog steeds bij zeer veel mensen op het internet alleen worden deze nu bekeken op meer manieren dan alleen de PC met als voorbeeld de mobiele telefoon, de pad en velen andere platformen.

Wij willen nog steeds dat iedereen plezier kan beleven in de 18+ websites en passen deze daardoor zoveel mogelijk deze sex behoefde aan dat ze goed te zien zijn met elk apparaat dat zich op het grote internet bevind.

Wij hopen dat een ieder met veel genoegen zich kan voortbewegen en navigeren op sexmoment.nl en elke dag met lust terug kan komen! Aan onze passie zal het zeker niet liggen wij blijven dagelijks allerlei soorten sex vertonen voor de bezoeker die juist hier op zoek naar is.